Privacy verklaring

Privacy verklaring

Plastikor Nederland b.v. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Plastikor zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Plastikor gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen belangstelling voor heeft, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.

Als u bij Plastikor een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server.
Bij uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres en order- en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

AVG

Per 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun eigen persoonsgegevens.

Plastikor en de AVG

De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen. Plastikor vervult verschillende rollen ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Plastikor als verwerkingsverantwoordelijke
Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken over onze klanten (voor zover dit natuurlijke personen zijn), hun medewerkers en bezoekers van onze website dienen wij te worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers conform de bepalingen van de AVG het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres van een klant vast om hem een factuur te kunnen sturen en als iemand heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, leggen wij het e-mailadres van deze persoon vast zodat wij hem de nieuwsbrief ook daadwerkelijk kunnen sturen.

Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken. De wijze waarop wij dit doen, leest u in onze Privacyverklaring.

Plastikor als verwerker
Voor wat betreft de administratiegegevens die onze klanten in onze online diensten vastleggen, dient Plastikor te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. Wij hebben ervoor gekozen deze zogenaamde verwerkingsovereenkomst op te nemen in een bijlage bij de Algemene Voorwaarden die op alle leveringen van onze diensten van toepassing zijn. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaan onze klanten ook akkoord met de inhoud van de verwerkingsovereenkomst. De inhoud van de verwerkingsovereenkomst die wij aangaan met onze klanten voor diensten vindt u in de bijlage verwerkingsovereenkomst.

In situaties waar branchespecifieke eisen worden gesteld aan de verwerkingsovereenkomst die niet zijn opgenomen in onze bijlage verwerkingsovereenkomst, kan een individuele verwerkingsovereenkomst worden opgesteld.