Retourneren

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten. Ringbanden, insteekhoezen en andere presentatie producten kun je daarom niet terugsturen. Deze producten worden speciaal voor u naar wens geproduceerd en kunnen niet weer opnieuw verkocht worden. Ook tabbladen en naambadges die niet meer in de originele verpakking zitten, kun je niet retourneren.
Standaard artikelen die geen bewerking vereisen zoals naambadges en tabbladen, vallen wel binnen het herroepingsrecht. Je kunt hiervoor tot en met 14 dagen na levering contact opnemen met klantenservice@plastikor.nl onder vermelding van je ordernummer.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief de leveringskosten en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Als u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:
Ambachtstraat 14
7587 BW De Lutte
Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

BEDENKTERMIJN

- De bedenktermijn is 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat u alle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen.
- Tijdens de bedenktermijn kunt u zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kunt u de overeenkomst dus 'ontbinden' of 'herroepen'. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat u binnen de termijn aan ons ondubbelzinnig kenbaar maakt dat u van de aankoop afziet.
- U moet daarnaast de mogelijkheid hebben om de retour wel vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door een mail te sturen). Vanaf het moment dat u het ons heeft laten weten van de koop af te zien, heeft u vanaf dat moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als u op dag 12 na ontvangst aan ons laat weten van de koop af te zien, heeft u nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment.
- Zodra u een mededeling van herroeping ontvangt, bent u verplicht deze ook te bevestigen (per mail).

HET HERROEPINGSFORMULIER

- Een melding kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping of een e-mail te sturen naar onze klantenservice

WAARDEVERMINDERING BIJ BESCHADIGING

- Tijdens de bedenktermijn kunt u de producten beoordelen of u deze wenst te behouden. Als u verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mogen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag.
- Graag terugsturen met originele verpakking als dat redelijkerwijs mogelijk is. Mocht er schade zijn ontstaan aan de verpakking, het product of het product zonder originele verpakking terug gestuurd wordt, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan.

TERUGBETALINGSTERMIJN

De terugbetaaltermijn is ten alle tijden zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 14 dagen nadat u de herroepingsmededeling heeft ontvangen. Wij betalen het aankoopbedrag (exclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.
- Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de aankoop heeft gedaan (Voor zover technisch mogelijk)

RETOURADRES

U dient eerst een retour aanvraag aan te vragen via de e-mail'. Na een reactie van een van onze medewerkers dient u het product retour te zenden op eigen kosten, graag altijd uw ordernummer vermelden.

Uw retour kan naar:
Retour (vul hier uw ordernummer)
Ambachtstraat 14
7587 BW De Lutte
Nederland

IS RETOURNEREN GRATIS?

Nee, u dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

KRIJG IK DE VERZENDKOSTEN VERGOED?

Bedrijf & Particulier: Nee, Indien u uw order retourneert, verrekenen wij de verzend en adminsitratie kosten niet. Ook al heeft u in eerste instantie gratis verzending gekregen, brengen wij deze toch in rekening (€6,95 per pakket of €50,95 voor pallets). Dit zijn kosten die wij betaald hebben aan de vervoerder in eerste instantie om uw pakket op te laten sturen. Wij zijn genoodzaakt dit te doen, zodat wij onze prijzen van producten zo laag mogelijk kunnen houden. Wij crediteren nooit de retourkosten.

HOE RETOURNEER IK MIJN BESTELLING?

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Indien het niet gaat om een maatwerk product kunt u uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren.
U dient altijd eerst uw retouraanvraag in te dienen voordat u uw bestelling retourneert.

WILT U LIEVER UW RETOUR ZELF AFLEVEREN BIJ ONS MAGAZIJN?

Dan kunt u binnen 14 dagen na aanvraag van uw retour naar ons magazijn gaan om het retour pakket af te leveren.

Ons magazijn adres:
Tallinner Straße 15
48455 Bad Bentheim - Gildehaus
Duitsland